Inici

Departament de Geologia Marina de l'Institut de Ciències del Mar (ICM). L'ICM junt amb la UTM es troben al Centre Mediterrani d'Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
                                                                                               NAVIGARE NECESSE EST

 Presentació

La tasca investigadora del departament de Geologia Marina del CSIC a Barcelona s'orienta cap a la investigació bàsica capdavantera, així com a la investigació aplicada. Tanmateix s'ha desenvolupat una important infraestructura per l'anàlisi geofísica i sedimentològica, així com un banc de dades, que facilita un tractament posterior i l'intercanvi amb altres institucions científiques.

 

Pulse para ampliar

 

El personal investigador del Departament de Geociencies Marines de l'ICM  està integrat per especialistes en l'adquisició i interpretació de dades de: sísmica de reflexió d' alta resolució i  multicanal, sonar d' escombrada lateral, sondes batimètriques multifeix, magnetometria, sedimentologia, geoquímica, dinàmica litoral, geotècnia i dinàmica de partícules.

 

Línies i Objectius de Recerca

 • Transferència Continent-oceà. Anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.
   
 • Dinàmica Litoral: amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.
   
 • Elaboració de models d'edificació de marges continentals i conques oceàniques per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala local o global, com els cicles climàtics-eustàtics. Elaboració de models per la interpretació del registre fòssil. Desenvolupament, aplicació i validació de metodologíes de obtenció d'imatges sísmicas i de propietats físiques de les estructures del subsol i interpretación dels resultats.
   
 • Canvi Climàtic Global: Reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.
   
 • Riscos geològics i Medi ambient: Determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.

 


 Els investigadors del Departament de Geociencies Marines del ICM lideran 2 Grups de Recerca Consolidats: Grup de processos litorals i oceànics (Dr. A. Palanques) i el Grupo de Margenes Continentales (Drª G. Ercilla) així com el Grup de Recerca Emergent: Barcelona Subsurface Imaging Center (Dr. C. Rodriguez-Ranero) reconeguts per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 

 


CARTA ABIERTA POR LA CIENCIA EN ESPAÑA (IN SPANISH): ir a esta página
OPEN LETTER FOR SCIENCE IN SPAIN (IN ENGLISH): go to this page